Informace

27.05.2021 - REZERVACE KURTŮ - ZMĚNA!!!

Jelikož členové klubu až do dnešních dní nemají přílišná zvýhodnění, rozhodlo se vedení klubu v tomto směru k první změně. Od května 2021 se mění zásadním způsobem pravidlo rezervace kurtů. Svoje hodiny na kurtech si smí dopředu zarezervovat ONLINE přes portál Jdemenato.cz pouze ČLEN KLUBU! Ostatní hráči si mohou svůj termín objednat u recepční, paní Markéty Potočkové na čísle  724 240 334. Jejich možnost objednání platí však pouze v den hry! Objednání dopředu nebude realizováno! 

09.05.2021 - SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,
Rád bych Vás jménem nového VV TK a trenérů pozval na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 13.5.2021 od 17.00 hod. na venkovní terase klubovny v Lomnici nad Popelkou. Důvodem je oboustranné předání informací a přijmutí rozhodnutí, zda-li a jakým způsobem budeme spolupracovat v dalším období, a svěříte-li nám do tréninkového procesu Vaše děti.
Trenéři, kteří u trénování v TK zůstali, již v uplynulém týdnu své svěřence, popř. Vás, kontaktovali, aby dohodli termíny pravidelných tréninků, které budou dne 10.5.2021 zahájeny. Trenéři, kteří TK opustili, bohužel novému vedení kontakty nepředali, a my tudíž nevíme, s kolika dalšími dětmi máme počítat. To bychom rádi na schůzce vyřešili a další děti do trénování co nejdříve zapojili.
Zároveň Vás žádám o přeposlání, popř. ústní šíření, této zprávy dalším rodičům, aby se nás sešlo co nejvíce. Za nesrovnalosti na začátku letošní sezóny se omlouvám a věřím, že dokážeme najít společnou cestu k tenisovému rozvoji Vašich dětí.
Na setkání s Vámi se těší
Petr Velda

08. 05. 2021 - NOVÉ PRÁCE TK

Vzhledem k tomu, že jsme klub převzali v nejméně vhodnou dobu (jiná možnost ani nebyla), vyvstalo mnoho pochyb a otazníků, které musíme řešit za pochodu. Velmi se vám tedy omlouváme za případné změny, které přijdou. Určitě dojde na rozsáhlé změny v klubové etice, ve striktních pravidlech přijímání nových členů a členství vůbec, v lepší informovanosti a celkové komunikaci. 

Neberte prosím tento článek jako uhýbání před odpovědností, nýbrž jako naši prosbu o trpělivost a pochopení.

Přejeme vše dobré… VV TK Lomnice nad Popelkou

07.05.2021 - NOVÉ VEDENÍ KLUBU

V pátek 30. 4. došlo k mimořádné schůzi TK Lomnice nad Popelkou, na které bylo zvoleno nové vedení klubu. Dovolte tedy představit nový VV a poděkovat minulému vedení za velmi dobrou práci s mládeží. Zároveň jim přejeme mnoho dobrého v osobních i profesních rovinách.

NOVÉ VEDENÍ TK LOMNICE N.P.:

Mgr. Petr Velda – Předseda
Mikule Vojtěch – Místopředseda
Daniel Mizera
MUDr. Martin Maťátko
Tomáš Sedlák

Vážíme si Vaši důvěry a budeme se snažit udržet si ji co nejdéle!

NAŠE BODY

1) Trénování dětí a mládeže:
V letošním roce počítáme s tím, že hlavní trenéři zůstanou a budou se podílet na přípravě dětí a mládeže. Od dalšího roku, i z důvodu odletu Radka do zahraničí, plánujeme vytvoření tréninkového střediska pod dohledem profesionálního trenéra (Vojtěch Mikule je připraven získat trenérské oprávnění II. třídy), který bude trénovat a zároveň metodicky řídit ostatní trenéry. Musí dojít k diskusi, o kolik dětí je klub schopen se kvalitně postarat. Do tréninkového procesu chceme zapojit základy obratnosti, koordinace a rychlosti a také her, které by rozvíjely a posilovaly kolektivní myšlení dětí. Letní tábor bude zachován, diskutujeme o jeho rozdělení do dvou věkových skupin s větším zastoupením tenisové přípravy u starších ročníků. Chceme navázat spolupráci s místními školkami a formou hry a zábavy vzbudit u dětí zájem o náš sport.

2) Správa kurtů:
od příštího roku by byl správcem kurtů Vojtěch Mikule, který bude mít i svého zástupce. Firma by na začátku ročníku připravovala max. 2 kurty, ostatní by se upravovaly brigádnicky. Chceme lépe oddělit dvorce, kde probíhá trénink dětí od dvorců, kde hrají dospělí. Kurt číslo 1 a 2 by byl určen pouze pro dospělé s výjimkou zápasů mládeže a turnajů.

3) Klubovna:
Klubovna představuje zázemí pro hráče a místo setkávání přátel bílého sportu. Chceme využít atraktivní polohy klubovny k milému posezení s přáteli při zachování tradičních hodnot vyznavačů bílého sportu.

4) Komunikace a zviditelnění klubu:
Chceme vytvořit logo tenisového klubu a nové www stránky, které budou průběžně informovat členy i rodiče o změnách, výsledcích a dalších důležitých sděleních. Chceme lépe organizovat hodiny na kurtech a zvýhodnit členy při jejich objednávání. Chceme dostat do podvědomí všech základní pravidla chování na kurtech a správné péče o jejich stav. Chceme nastavit jednoduchá pravidla při komunikaci s dětmi ohledně tréninků a zápasů. Vyvstane-li požadavek ze strany rodičů, zřídíme Radu rodičů a dětí jako partnera VV.

5) Hospodaření a investice:
Hospodaření by mělo být vyrovnané, všechny akce klubu alespoň finančně neutrální.
U investic počítáme např. s postupnou obnovou vnitřního vybavení klubovny, s umělým zavlažováním či úpravou venkovního prostředí.

Máme připraveno ještě mnoho dalších nápadů, které by bylo vhodné realizovat, nyní záleží na Vás, dáte-li nám šanci.