Hitorie klubu

 

Tenisový oddíl vznikl při SK Lomnice n. Pop. Vyplývá to z registračních průkazů z r. 1938. Tehdy byl předsedou Jan Konopic a jednatelem Jaroslav Cerman. Tenis se zde hrál již dříve, ale jen rekreačně. Tenisové kurty byly dva u továrny P. A. Šlechty. Později v r. 1948 – 52 byly zlikvidovány  pro potřeby závodu.

Tenis neměl za první republiky a také po roce 1948 přízeň a byl považován za tzv. „panský sport.“ Dříve byl tenis hrán majiteli továren a jejich rodinami a tak to bylo i u tenisových dvorců rodiny Šlechtovy. Později zde hráli i zaměstnanci firmy, Jan Kristek se stal  předsedou klubu a funkcionářem tenisového kroužku byl  Jan Stanislav Ježek.

Hráli zde též aktivní hráči oddílu kopané bratři Kaplanové (Jaroslav, Julius, Mirek) a další. Z žen sl. Dudová, Zelinková, dále manželé Cermanovi ( Jaroslav a Pavlína) Tito hráči přivedli známé, děti, a tak přibývalo i mládeže v oddíle.

Začali zde hrát i sběrači (kterým se platilo za sbírání míčků). Z těchto sběračů později vzniklo výborné družstvo.

Tenisový oddíl velmi získal přistěhováním českoslov. faráře Bohumila Svobody, který byl prvním hráčem oddílu ještě před válkou.

První doklady o mistrovských utkáních přátelských existují od roku 1940.

První zápisy z utkání juniorů jsou dochovány z 11. srpna 1940.

Tenis se zde hrál i za okupace až do r. 1942, kdy byla hrána přátelská utkání juniorů. Potom se hrálo málo jen rekreačně. Období války, tragických událostí, nedostatek míčů, to vše vedlo ke stagnaci tenisu.

Teprve od r. 1946 dochází k obnovení činnosti oddílu i v soutěžích družstev a jednotlivců.

Po vybudování stadionu v Lomnici n. P., zde byly postaveny 3 tenisové kurty, ale nebyly oploceny.

Největším úspěchem v r. 1953 bylo vítězství Květy Mikulové v kvalifikačním turnaji Libereckého kraje.

V r. 1956 přestoupil nejúspěšnější lomnický hráč Josef Mikule do Železného Brodu z toho důvodu, že v oddíle bylo nedostatek žen. Zápasy končily výsledkem 0 : 5.

V období po r. 1956 až do r. 1970 se podle starších členů oddílu hrál tenis jen rekreačně.

V období 1970 – 80 se předsedou klubu stává Santo Arciprete.

V r. 1970 byly kurty oploceny a po 10 letech vyměněná antuka.

V r. 1971 podal oddíl přihlášku do soutěže smíšených družstev 3. třídy. Pan prof. Cerman působící na gymnáziu v Nové Pace zde získal pro oddíl ženy.

V r. 1972 vzniká dorostenecké družstvo.

V r. 1975 byla postavena klubovna a hrací stěna. Ke třem stávajícím kurtům přibyl ještě jeden, ale pouze na dvouhru.

V meziklubové soutěži oddíl postavil 2 družstva.

V r. 1976 získal tenisový oddíl titul „Vzorný oddíl ČSTV III. stupně“.

Na podnět předsedy S. Arciprete byla založena soutěž „Velká cena žactva okresu Semily“. Lomničtí hráči – Zbyněk Matura obsadil 3. místo a na 4. místě skončil S. Arciprete ml.

V r. 1977 oddíl získává titul „Vzorný oddíl ČSTV II. stupně. V tomto roce byla zavedena pitná voda a elektřina do klubovny a dále byla nově instalována užitková voda na kropení kurtů, ale také zavedeno kropení ke stěně. Klub uspořádal celostátní turnaj žáků.

V r. 1979 oddíl získává titul „Vzorný oddíl I. stupně“

V meziklubové soutěži má klub pouze jedno družstvo.

V r. 1980 je na výroční schůzi zvolen nový výbor ve složení St. Kozák, M. Kučera, P. Kola, St. Tichý a V. Cerman jako předseda oddílu.

V r. 1981 byla rozšířena hrací plocha a dokončena výstavba 4. kurtu. Bylo dokončeno oplocení kurtu a byly zavěšeny ochranné plachty.

V r. 1982 bylo z nových členů postaveno družstvo C. U klubovny byla postavena šatna a byly vybudovány základy pro osvětlení.

V r. 1984 byly kurty osázeny zelení.

V r. 1985 byla dokončena rekonstrukce dvorce č. 1. Byly zde položeny umělé lajny. Lomnický oddíl tak patřil k jedněm z prvních v ČSSR, kteří tyto lajny zkoušejí.

V r. 1988 byl novým předsedou zvolen Pavel Kola. Na prvním kurtu bylo dokončeno osvětlení, které někteří členové v podzimním období vyzkoušeli.

V roce 2000 se stal Vladimír Cerman poprvé mistrem ČR ve své věkové kategorii a totéž ještě 4 x zopakoval

Pomalu se začíná opět pracovat s mládeží pod vedením trenéra Luďka Matury. Hrají se žákovské a dorostenecké soutěže a také se nejmladší členové účastní soutěže v babytenise.

Kategorie dospělých je reprezentována pouze veterány.

Dalším mezníkem bylo 17. září 2004, kdy byla postavena nová tenisová klubovna se šatnami.